การชำระเงิน

หากคุณต้องการเข้าร่วม ITRA ในฐานะ สมาชิกรายบุคคล และชำระค่าสมาชิกของคุณใช้ของเรา พอร์ทัลสมาชิก.

สำหรับ บริจาค หรือถ้าคุณถูกขอให้ จ่ายค่าธรรมเนียมเฉพาะใช้ของเรา พอร์ทัลการชำระเงิน.

ในการซื้อรายการตรา ITRA เช่น velcro แพทช์โปรดใช้ของเรา พอร์ทัลร้านค้า.

และเพื่อชำระค่าพิมพ์ ใบรับรองอย่างเป็นทางการ (ความสมบูรณ์ของโปรแกรมและการรับรอง) ไปที่ พอร์ทัลใบรับรอง.

แบบฟอร์มการชำระเงินอื่น ๆ อีกมากมายรวมถึง ชื่อเพิ่มเติม, การ์ด QR, แบบฟอร์มใบสมัครผู้สอน ที่มีอยู่บน ITM ภายใต้เอกสาร (สมาชิกเท่านั้น).

กรุณาดูที่ของเรา ตารางค่าธรรมเนียม.