ยุทธวิธี

นอกจากนี้เรายังเสนอโปรแกรมสำหรับผู้บังคับใช้กฎหมายและผู้ปฏิบัติงานทางทหารที่ต้องการใช้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคในสถานการณ์ทางยุทธวิธี