เรือ

เราให้การฝึกอบรมที่ได้รับการยอมรับเกี่ยวกับการพายเรือและการฝึกทางเรือกู้ภัยด้วยเครื่องยนต์รวมถึงน้ำเรียบเพื่อสภาพแวดล้อมที่รวดเร็ว