คำเตือนของ AGM

แจ้งเตือนสมาชิกว่าการประชุมสามัญประจำปีของเรากำหนดไว้ในวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2020 UTC / PDT

สมาชิกสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมและรับ Goto (ออนไลน์) เข้าถึงรายละเอียดได้ที่บน ITM.