ITRA เป็นสมาคมกู้ภัยทางเทคนิคระหว่างประเทศ เราเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรระดับโลกที่ให้การยอมรับระดับโลกเกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงานด้านการกู้ภัยและอาจารย์ผู้สอนในสาขาการช่วยเหลือที่หลากหลายรวมถึงน้ำที่ว่องไวเชือกเรือยุทธวิธีพื้นที่ จำกัด การพังทลายของโครงสร้าง (USAR) การช่วยเหลือสัตว์และการขับรถเพื่อตอบสนองเหตุฉุกเฉิน .

โปรแกรมของเรา