katalog


Observera, vissa medlemmar har valt att inte vara i vår offentliga katalog. I sådana fall snälla kontakta oss att hjälpa till med verifiering av kvalifikationer.

Vår katalog visar också bara vanliga och andra medlemmar. Studenter eller associerade medlemmar som har en ITRA-kvalifikation som vill läggas till i denna katalog måste uppgradera sitt medlemskap.