Karabinerna

Karabinerna är ITRAs officiella nyhetsbrev för medlemmar och intresserade av vår bransch och ges ut halvårsvis.

The KARABINER – Sommarnummer 2022

För att kontakta redaktionen eller för att föreslå innehåll för ett framtida nummer, Klicka här.