USAR

Vi har nu strukturella kollaps / urbana sök- och räddningskvalifikationer för tekniker anpassade till INSARAG-nivåerna av lätt, medel och tung räddning.