Taktiska

Vi erbjuder också ett program för brottsbekämpande och militära operatörer som behöver tillämpa teknisk räddning i en taktisk situation.