CO ROBIMY

Promujemy międzynarodowe najlepsze praktyki i standardy w zakresie ratownictwa technicznego, poprawiamy globalną przenośność i uznawanie kwalifikacji zawodowych w zakresie ratownictwa, a także zapewniamy lokalną elastyczność w dostarczaniu programu szkoleń w zakresie ratownictwa technicznego.

Nasi instruktorzy muszą przejść rygorystyczny proces oceny i ponownej certyfikacji, dzięki czemu wewnętrzni i komercyjni instruktorzy ratunkowi podlegają zewnętrznej weryfikacji.

Więcej o nas.