Wielodyscypliny

Obejmuje wiele dyscyplin ratownictwa technicznego