PŁATNOŚCI

Jeśli chcesz dołączyć do ITRA jako indywidualny członek i zapłać za swoje członkostwo, skorzystaj z naszego Portal członków.

Plany na darowizny lub jeśli zostałeś poproszony płacić określone opłaty, użyj naszej portal płatności.

Aby kupić markowe produkty ITRA, takie jak rzepy łaty, skorzystaj z naszego portal sklepu.

I zapłacić za drukowane oficjalne certyfikaty (ukończenie programu i kwalifikacje), przejdź do portal certyfikatów.

Wiele innych form płatności, w tym dodatkowe oznaczenia, karty QR, formularze zgłoszeniowe instruktorów są dostępne ITM pod dokumentami (tylko członkowie).

Zapoznaj się z naszą harmonogram opłat.