Ograniczona przestrzeń

Dla przemysłu lub służb ratowniczych oferujemy elastyczny zakres spersonalizowanych kursów w przestrzeni zamkniętej, od świadomości do poziomów zaawansowanych i obojętnych.