Jak zostać asesorem lub instruktorem?

Aby zostać zarejestrowanym asesorem ITRA, musisz posiadać aktualne kwalifikacje instruktora ITRA, ukończyć kurs asesora ITRA i spełniać inne warunki określone przez zarząd.

ITRA nie ma instruktorów instruktorów, ponieważ portfele aplikacji instruktorskich są oceniane przez panel ekspertów w tej dziedzinie (ogólnie przez odpowiednią grupę roboczą ITRA). Przesłane portfolio musi wykazać, że kandydat na instruktora ma wystarczające doświadczenie, kwalifikacje i wiarygodność, aby zostać mianowanym instruktorem ITRA.