Jakie certyfikaty oferują ITRA?

Mamy cztery typy certyfikatów wydawanych przez stowarzyszenie.

Pierwszy to "certyfikat obecności, który potwierdza, że ​​uczeń uczestniczył w konkretnym wydarzeniu z jednym z naszych instruktorów. Może to być sesja godzinowa 1 i warsztaty wielodniowe. Tytuł kursu otrzymuje instruktor. Niektórzy instruktorzy wybierają zamiast tego własne certyfikowane certyfikaty dla swoich kursów.

Następny jest Certyfikat programu „wstępnego”, co oznacza, że ​​uczeń uczestniczył / uczestniczył we wszystkich celach nauczania dla kwalifikacji ITRA, ale nie został oceniony pod względem kompetencji. Ten certyfikat jest wydawany przez stowarzyszenie członkom po uiszczeniu opłaty. Może to wymagać od studenta uczęszczania na wiele kursów, aby kwalifikować się do nagrody. Przykładem może być ITRA „Wprowadzenie do ratownika linowego”.

Trzeci to nasz lekarz "świadectwo kwalifikacji, co oznacza, że ​​uczeń został formalnie oceniony pod kątem kompetencji w odniesieniu do odpowiednich kwalifikacji ITRA. Są zobowiązani do odnawiania tego co trzy lata, aby zachować aktualność, a także muszą nadal być członkami stowarzyszenia. Przykładem może być kwalifikacja ITRA „Technik linowy poziomu 2”.

Na koniec mamy Certyfikat „wizyta” dla naszych instruktorów. Zarząd ITRA, za pośrednictwem Komitetu ds. Szkoleń i Standardów, powołuje instruktorów na różnych poziomach i w różnych dyscyplinach.

Wszystkie powyższe certyfikaty mają kod QR umożliwiający weryfikację w czasie rzeczywistym, zauważając, że certyfikaty „kursowe” i „wstępne” wymagają, aby student był aktualnym członkiem stowarzyszenia, aby aktywować rekord QR code.