Jakie są korzyści z dołączenia do ITRA?

Jako członek ITRA stajesz się częścią współpracującego i wspierającego ogólnoświatowego stowarzyszenia branżowego, które może zapewniać instrukcje i oceny na podstawie globalnych certyfikatów w wielu dyscyplinach i na różnych poziomach. Pokazuje, że zależy Ci na doskonałości i wysokich standardach określonych w naszym Kodeksie Postępowania, zapewniając zewnętrzną wiarygodność i odpowiedzialność. Członkowie mają również dostęp do TechSafe, naszej globalnej bazy danych incydentów związanych z bezpieczeństwem i alertów, aby zapewnić, że nasz sektor jest proaktywny w zarządzaniu bezpieczeństwem. Członkostwo zapewnia również możliwość zaangażowania się w szereg projektów stowarzyszeniowych, od zarządzania w Radzie, po pracę w komitetach i grupach roboczych. Przewidujemy również liczne krajowe i międzynarodowe możliwości wymiany i konferencji, które staną się częścią przyszłości.