Jestem technikiem ratownictwa, a nie instruktorem. Czy ITRA jest dla mnie odpowiednia?

ITRA to nie tylko instruktorzy. Opracowaliśmy trzy poziomy w zakresie naszych kwalifikacji praktyków: ratownik poziomu 1, technik poziomu 2 i poziom 3 zaawansowany. Instruktorzy muszą mieć kwalifikacje co najmniej o jeden poziom powyżej tego, którego chcą uczyć (z instruktorami poziomu 3 wyznaczonymi przez Radę lub upoważnioną władzę), a także spełniać inne wymagania dotyczące prowadzenia zajęć. Tradycyjnie wiele krajowych systemów nauczania opierało się na frekwencji - ocena w celu uzyskania statusu praktyka ITRA (np. Rope 1, Swiftwater 1 itp.) Pokazuje, że jesteś kompetentnym praktykiem, a nie tylko że ukończyłeś kurs. Bycie certyfikowanym praktykiem wymaga również przestrzegania Kodeksu postępowania ITRA i ponownej certyfikacji co trzy lata. Kwalifikacje praktyka ITRA pokazują, że Twoi interesariusze są światowej klasy operatorem.