Jak zarządza i zarządza ITRA?

ITRA jest obecnie regulowana przez Rada Dyrektorów którzy siedzieli w 2019. Wcześniej tymczasowy Komitet Sterujący ustanowił stowarzyszenie i zapewnił wstępne zarządzanie.

Mamy szczęście, że mamy wsparcie MMCo, spółki zarządzającej stowarzyszeniem z siedzibą w Wayne, Pensylwania, USA i zaangażowaliśmy ich w świadczenie usług operacyjnych i administracyjnych stowarzyszeniu.