Czy ograniczasz liczbę instruktorów w danym obszarze?

Nie. Podejmujemy inkluzywne podejście i zachęcamy wszystkich praktyków i instruktorów ratownictwa technicznego do bycia częścią ITRA.