Czy mogę zostać oceniony podczas COVID-19?

Pod warunkiem przestrzegania lokalnych przepisów i wskazówek urzędników służby zdrowia, oceny ITRA mogą być nadal dostępne w określonych warunkach, w tym w ocenie wirtualnej.

Zanim rozważysz ocenę pod kątem kwalifikacji ITRA podczas pandemii COVID-19, upewnij się, że jesteś przeczytaj nasze stanowisko.

Nasz Karta oceny umożliwia wirtualną ocenę kandydatów pod pewnymi warunkami, w tym:

  1. Asesor może dokonać oceny wirtualnie przy użyciu metody wideoczatu / konferencji w czasie rzeczywistym online (np. Zoom lub podobny)
  2. Kandydat musi być bezpośrednio nadzorowany na miejscu przez instruktora ITRA w zakresie ocenianego przedmiotu i poziomu.
  3. Aby zapewnić ciągłość i jakość transmisji strumieniowej, musi być dobra łączność z Internetem.
  4. Osoba oceniająca może potrzebować dodatkowego czasu na przejrzenie materiału filmowego przed przedstawieniem wyniku oceny.
  5. Pliki wideo i inne pliki muszą być bezpiecznie przechowywane i chronione zgodnie z lokalnymi przepisami oraz udostępniane do moderacji przez ITRA.
  6. Ponieważ może to być proces czasochłonny, kandydat i oceniający muszą mieć jasność co do kosztów i oczekiwań.

Aby uzyskać więcej informacji na temat oceny, odwiedź nasz Jak uzyskać ocenę FAQ.