Karabiner

Karabiner er ITRAs offisielle nyhetsbrev for medlemmer og interesserte i vår bransje og utgis halvårlig.

The KARABINER – Sommer 2022-utgaven

For å kontakte redaksjonen eller for å foreslå innhold for en fremtidig utgave, Klikk her.