BRUK

Vi har strukturelle kollaps / urbane søk og redningskvalifikasjoner nå for teknikere som er tilpasset INSARAG-nivåene av lett, middels og tung redning.