Båt

Vi tilbyr anerkjent opplæring over padle- og motorisert redningsbåtopplæring, inkludert flatvann til hurtigvannsmiljøer.