डोरी

जागरूकता देखि उन्नतसम्म, हाम्रो डोरी कार्यक्रमहरू तपाईंको टोलीलाई कुनै पनि डोरी उद्धार घटनाको लागि तयार पार्ने उद्देश्यले हो। ITRA प्राविधिक उद्धार क्रान्तिमा छ।