डुङ्गा

हामी प्याडल मा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण प्रदान गर्दछ र मोटरकृत बचाव को नाव प्रशिक्षण, स्विफ्ट पानी को वातावरण मा फ्लैट पानी समेत प्रदान गर्दछ।