ITRA टेक्निकल रिजर्भेसनको पाठ्यक्रम कहाँ पढ्न सक्छु?

तपाईले पाउनुहुनेछ कि हाम्रो टेक्निकल उद्धार पाठ्यक्रम हाम्रो सार्वजनिक स्रोत पृष्ठबाट सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध छ। यो कागजात ITRA, हाम्रो प्रशिक्षण प्रणाली, प्रत्येक योग्यताको लागि स्नातक प्रोफाईल र प्रत्येक भित्र शिक्षण अंकहरू।

हाम्रो भ्रमण गर्नुहोस् स्रोतहरू हाम्रो योग्यताको वर्तमान संस्करणको लागि खण्ड।