ITRA अन्तर्राष्ट्रिय तकनीकी उद्धार संघ हो। हामी एक वैश्विक गैर-लाभकारी हौं जसले स्विफ्टवटर, डोरी, डु boat्गा, रणनीतिक, सीमित स्थान, संरचनात्मक पतन (यूएसएआर), पशु बचाव, र आपतकालीन प्रतिक्रिया ड्राइभिंग सहित बचाव अनुशासनको एक विस्तृत श्रृंखला भर, प्राविधिक उद्धार चिकित्सक र प्रशिक्षकहरूको वैश्विक मान्यता प्रदान गर्दछ। ।

हाम्रा कार्यक्रमहरू