ITRA е Меѓународно здружение за техничко спасување. Ние сме глобално непрофитно претпријатие кое обезбедува глобално признавање на техничарите и инструкторите за техничко спасување, низ широк спектар на дисциплини за спасување вклучувајќи брза вода, јаже, брод, тактички ограничен простор, структурен колапс (USAR), спасување на животни и управување со вонредни ситуации .

НАШИТЕ ПРОГРАМИ