Rūpniecība pieder

Pasaules vienīgā bezpeļņas organizācija tehniskās glābšanas jomā