Noslēgta telpa

Rūpniecības vai neatliekamās palīdzības dienestiem mēs piedāvājam elastīgu, ierobežotu kosmosa kursu klāstu, sākot no informētības līdz augstākam līmenim un inertiem.