ტაქტიკური

ჩვენ ასევე გთავაზობთ სამართალდამცავებსა და სამხედრო ოპერატორებს, რომლებიც საჭიროებენ ტექნიკურ სამაშველოს ტაქტიკური სიტუაციის დროს.