ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Αν θέλετε να συμμετάσχετε στην ITRA ως ένα μεμονωμένο μέλος και πληρώστε για τη συμμετοχή σας, χρησιμοποιήστε μας πύλης των μελών.

Για δωρεές ή αν σας ζητηθεί καταβάλλουν συγκεκριμένες αμοιβές, χρησιμοποιήστε μας πύλη πληρωμών.

Για να αγοράσετε προϊόντα με επωνυμία ITRA όπως velcro μπαλώματα, χρησιμοποιήστε μας shop portal.

Και για να πληρώσετε για έντυπα επίσημα πιστοποιητικά (συμπλήρωση προγράμματος και προσόντα), μεταβείτε στο πύλη πιστοποιητικών.

Πολλές άλλες μορφές πληρωμής περιλαμβάνουν πρόσθετες ονομασίες, κάρτες QR, έντυπα αίτησης εκπαιδευτή διατίθενται ITM με έγγραφα (μόνο μέλη).

Παρακαλώ δείτε πρόγραμμα τελών.