FAQs

Καταρτίσαμε μια λίστα με συνήθεις ερωτήσεις για να σας βοηθήσουμε να καταλάβετε τι είναι το ITRA
και πώς επωφελείται από τη συμμετοχή σας.

Τι είναι το ITRA;
 • Ιανουάριος 01, 2020

Ο Διεθνής Σύνδεσμος Τεχνικής Διάσωσης είναι ένας μη κερδοσκοπικός εμπορικός σύλλογος, ο οποίος ιδρύθηκε από τεχνικούς τεχνικούς διάσωσης για τεχνικούς πράκτορες διάσωσης. Υπάρχουμε για να παρέχουμε παγκόσμια αναγνώριση τεχνικών τεχνικών διάσωσης, συμπεριλαμβανομένων εκπαιδευτών. Έχουμε αναπτύξει ένα παγκόσμιο πρόγραμμα σπουδών για να συμπληρώσουμε τα εθνικά πρότυπα, επιτρέποντας την τοπική ευελιξία με παγκόσμια αναγνώριση.

Click Here
Πώς διέπεται και διαχειρίζεται το ITRA;
 • Ιανουάριος 01, 2020

Το ITRA κυβερνάται τώρα από το a Διοικητικό συμβούλιο που εξελέγησαν από τα μέλη της ITRA και που υπηρετούν τριετή θητεία. Προηγουμένως, δημιουργήθηκε μια προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή για να υποστηρίξει την ένωση και παρείχε την αρχική διακυβέρνηση.

Είμαστε τυχεροί που έχουμε την υποστήριξη της MMCo, μιας εταιρείας διαχείρισης συνδέσμων που εδρεύει στο Wayne, PA, Η.Π.Α. και την έχουμε δεσμεύσει να παρέχουν λειτουργικές και διοικητικές υπηρεσίες για την ένωση.

Click Here
Είναι η ITRA εκπαιδευτικός;
 • Ιανουάριος 01, 2020

Το ITRA δεν παρέχει απευθείας μαθήματα. Διορίζουμε εκπαιδευτές που λειτουργούν σύμφωνα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές όπως καθορίζονται μέσω του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Διασφαλίζουμε ότι οι εκπαιδευτές είναι ενημερωμένοι και υπόλογοι σε έναν κώδικα δεοντολογίας (και στο εγχειρίδιο των εκπαιδευτών μας). Αυτή η εξωτερική επίβλεψη διασφαλίζει την εξωτερική διασφάλιση ποιότητας των εκπαιδευτών για να δώσει στους πελάτες και την κοινότητα εμπιστοσύνη. Παρέχουμε α ημερολόγιο των δημόσιων μαθημάτων και μια κατάλογο εκπαιδευτών για να σας βοηθήσουμε να συνδεθείτε με τους εκπαιδευτές μας.

 

Click Here
Έχουμε ήδη ένα τοπικό πρότυπο, γιατί χρειαζόμαστε ITRA;
 • Ιανουάριος 01, 2020

Το εκπαιδευτικό σύστημα ITRA είναι μοναδικό, καθώς αποτελείται από «Οδηγίες» και «Αξιολόγηση». Οι εκπαιδευτές μπορούν να διδάξουν οποιονδήποτε από τους μαθησιακούς στόχους στο πλαίσιο των προσόντων του εκπαιδευτή τους και να καταγράψουν τη συμμετοχή των μαθητών στη βάση δεδομένων μας. Αυτό επιτρέπει στους εκπαιδευτές να διδάξουν μόνο ένα σημείο διδασκαλίας, έως και 300 πόντους διδασκαλίας σε ένα μάθημα (φυσικά 300 διδακτικά σημεία θα χρειάζονταν μερικές εβδομάδες) έτσι δεν υπάρχουν άλλα μαθήματα «κόφτης μπισκότων».

Ωστόσο, εάν έχετε ένα υπάρχον τοπικό πρότυπο ή τυποποιημένο μάθημα, οι εκπαιδευτές απλώς καθοδηγούν τα σχετικά σημεία διδασκαλίας που ευθυγραμμίζονται με αυτό το πρότυπο ή τυποποιημένο μάθημα. Το ITRA παρέχει «Εισαγωγικά» Πιστοποιητικά, τα οποία μπορούν να εκδοθούν σε μαθητές που έχουν παρακολουθήσει/συμμετάσχει σε όλους τους μαθησιακούς στόχους που περιλαμβάνονται σε ένα προσόν, αλλά δεν έχουν αξιολογηθεί επίσημα ως προς την ικανότητα τους. Τέτοια εισαγωγικά πιστοποιητικά είναι διαθέσιμα στα μέλη (δηλ. μέλος σπουδαστών) και διαθέτουν κωδικό QR ώστε να μπορούν να επαληθεύονται εύκολα.

Οι μαθητές που είναι έτοιμοι για αξιολόγηση βάσει ικανοτήτων σε σχέση με όλα τα διδακτικά σημεία μιας πιστοποίησης (π.χ. ITRA Swiftwater 1) αξιολογούνται από πιστοποιημένους εκπαιδευτές ή εγγεγραμμένους αξιολογητές και ο υποψήφιος πρέπει να περάσει ικανοποιητικά όλα τα διδακτικά σημεία για να του απονεμηθεί η πιστοποίηση. Αυτή η προσέγγιση σημαίνει ότι εάν κάποιος ολοκληρώσει ένα μάθημα DEFRA (Ηνωμένο Βασίλειο) και καταγραφούν τα σχετικά σημεία διδασκαλίας, τότε το ίδιο άτομο πηγαίνει στις ΗΠΑ και θέλει να κερδίσει την αναγνώριση NFPA, οποιαδήποτε εκπαίδευση κενού μπορεί να εντοπιστεί γρήγορα – κάνοντας τη μάθηση παγκοσμίως φορητή.

Επιπροσθέτως, είναι κοινά στα πλαίσια επαγγελματικής επάρκειας ότι οι αξιολογητές πρέπει να κρατούν μόνο το πρότυπο που επιθυμούν να διδάξουν και να αξιολογήσουν. Σε πολλές περιπτώσεις, οι ενδιαφερόμενοι έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους στην ικανότητα των αποφοίτων αυτών των προτύπων. Το σύστημα ITRA προβλέπει επίσης την πιστοποίηση εκπαιδευτών, συμπεριλαμβανομένης της εξωτερικής επανεπικύρωσης τέτοιων προσώπων και ενός κώδικα δεοντολογίας που συχνά δεν υπάρχει για τους εκπαιδευτές πλαισίου επαγγελματικής κατάρτισης.

 

 

Click Here
Σε ποιες πειθαρχίες διάσωσης δραστηριοποιείτε;
 • Ιανουάριος 01, 2020

Αυτήν τη στιγμή έχουμε εγκρίνει και αναπτύξει προγράμματα σπουδών για τους ακόλουθους κλάδους:

 • Σκοινί
 • Swiftwater
 • Περιορισμένο χώρο
 • Τακτικός
 • και δομική κατάρρευση (USAR)

Στο πλαίσιο του στρατηγικού μας σχεδίου, θα εξετάσουμε το ενδεχόμενο επιβίβασης επιπρόσθετων θεμάτων τα επόμενα χρόνια.

Click Here
Τι πιστοποιητικά προσφέρει η ITRA;
 • Ιανουάριος 01, 2020

Έχουμε τέσσερις τύπους πιστοποιητικών που εκδίδονται από την ένωση.

Το πρώτο είναι ένα Πιστοποιητικό «παρουσίας», το οποίο επιβεβαιώνει ότι ο φοιτητής παρακολούθησε μια συγκεκριμένη εκδήλωση με έναν από τους εκπαιδευτές μας. Αυτό μπορεί να κυμαίνεται από μια συνάντηση ώρας 1 σε ένα εργαστήριο πολλαπλών ημερών. Ο τίτλος του μαθήματος δίνεται από τον εκπαιδευτή. Ορισμένοι εκπαιδευτές επιλέγουν επίσης να παρέχουν τα δικά τους επώνυμα πιστοποιητικά για τα μαθήματα τους.

Το επόμενο είναι ένα Πιστοποιητικό «εισαγωγικού» προγράμματος, σημαίνει ότι ο μαθητής έχει παρακολουθήσει / συμμετάσχει σε όλους τους μαθησιακούς στόχους για μια πιστοποίηση ITRA, αλλά δεν έχει αξιολογηθεί ως προς την ικανότητα. Αυτό το πιστοποιητικό εκδίδεται από τον σύλλογο στα μέλη κατά την πληρωμή ενός τέλους. Αυτό μπορεί να απαιτεί από τον μαθητή να παρακολουθήσει πολλαπλά μαθήματα για να είναι επιλέξιμος για το βραβείο του. Ένα παράδειγμα θα ήταν το ITRA «Εισαγωγή στο σχοινί ανταποκριτή».

Ο τρίτος είναι ο ασκούμενος μας Πιστοποιητικό «προσόντων», σημαίνει ότι ο μαθητής έχει επίσημα αξιολογηθεί ως προς την ικανότητά του έναντι του αντίστοιχου τίτλου ITRA. Πρέπει να το επικυρώνουν κάθε τρία χρόνια για να διατηρήσουν το νόμισμα και πρέπει επίσης να συνεχίσουν να είναι μέλος του συλλόγου. Ένα παράδειγμα θα ήταν η πιστοποίηση ITRA «Level 2 Rope Technician».

Τέλος, έχουμε ένα Πιστοποιητικό «ραντεβού» για τους εκπαιδευτές μας. Οι εκπαιδευτές πρέπει να είναι κάτοχοι τίτλου επιπέδου 3 στον κατάλληλο κλάδο, να υποβάλουν χαρτοφυλάκιο εκπαιδευτών και να υποβληθούν σε αξιολόγηση από εγγεγραμμένο αξιολογητή στο ITRA. Δείτε περισσότερες πληροφορίες για το πώς να γίνετε εκπαιδευτής ITRA στις Συχνές ερωτήσεις.

Όλα τα παραπάνω πιστοποιητικά έχουν έναν κωδικό QR για να επιτρέπουν την επαλήθευση σε πραγματικό χρόνο, σημειώνοντας ότι τα πιστοποιητικά «μαθημάτων» και «εισαγωγικών» απαιτούν από τον μαθητή να είναι τρέχον μέλος του συλλόγου για να ενεργοποιήσει την εγγραφή κώδικα QR.

Click Here
Είμαι τεχνικός διάσωσης, όχι εκπαιδευτής. Είναι σωστό το ITRA για μένα;
 • Ιανουάριος 01, 2020

Το ITRA δεν έχει να κάνει μόνο με εκπαιδευτές. Έχουμε αναπτύξει τρεις βαθμίδες σε όλη τη γκάμα των προσόντων των επαγγελματιών μας: Επίπεδο 1 ανταποκρινόμενος, Επίπεδο 2 Τεχνικός και Επίπεδο 3 για προχωρημένους. Οι εκπαιδευτές πρέπει να έχουν προσόντα τουλάχιστον ένα επίπεδο πάνω από αυτό που επιθυμούν να διδάξουν (με Εκπαιδευτές Επιπέδου 3 που διορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή εξουσιοδοτημένη αρχή), καθώς και να πληρούν άλλες απαιτήσεις για διδασκαλία. Παραδοσιακά, πολλά εθνικά συστήματα διδασκαλίας βασίζονται στη συμμετοχή – το να αξιολογηθείς για να γίνεις επαγγελματίας ITRA (π.χ. Rope 1, Swiftwater 1, κ.λπ.) αποδεικνύει ότι είσαι ικανός επαγγελματίας, όχι απλώς ότι ολοκληρώσατε το μάθημα. Το να είστε πιστοποιημένος επαγγελματίας προϋποθέτει επίσης να τηρείτε τον Κώδικα Δεοντολογίας ITRA και να επαναπιστοποιείτε κάθε τρία χρόνια. Το προσόν του επαγγελματία ITRA δείχνει στους ενδιαφερόμενους φορείς σας ότι είστε χειριστής παγκόσμιας κλάσης.

Click Here
Ποια είναι τα οφέλη από την ένταξη στην ITRA;
 • Ιανουάριος 01, 2020

Ως μέλος της ITRA, γίνεστε μέρος μιας συνεργατικής και υποστηρικτικής παγκόσμιας εμπορικής ένωσης που μπορεί να παρέχει οδηγίες και αξιολόγηση σε σχέση με παγκόσμιες πιστοποιήσεις σε μια σειρά κλάδων και επιπέδων. Αποδεικνύει ότι δεσμεύεστε για την αριστεία και τα υψηλά πρότυπα που ορίζει ο Κώδικας Δεοντολογίας μας, παρέχοντας εξωτερική αξιοπιστία και υπευθυνότητα.

Η ιδιότητα μέλους παρέχει επίσης ευκαιρίες για συμμετοχή σε μια σειρά από έργα σύνδεσης, από τη διακυβέρνηση στο διοικητικό συμβούλιο έως τη συμμετοχή σε επιτροπές και ομάδες εργασίας.

Οραματιζόμαστε επίσης πολλές εθνικές και διεθνείς ευκαιρίες από ανταλλαγές και συνέδρια να γίνουν επίσης μέρος του μέλλοντος.

Click Here
Ποιες είναι οι διαφορετικές κατηγορίες μελών; Πώς μπορώ να εγγραφώ;
 • Ιανουάριος 01, 2020

Το ITRA προσφέρει τις ακόλουθες επιλογές μέλους:

φοιτητής Σύνθεση

 • Δεν χρεώνονται συνδρομές μέλους
 • Χωρίς δικαίωμα ψήφου
 • Δεν είναι δυνατή η υπηρεσία σε Διοικητικό Συμβούλιο, Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας
 • Πρόσβαση στο ITM, συμπεριλαμβανομένων των δικών του προφίλ και εγγραφών εκπαίδευσης
 • Δυνατότητα εμφάνισης στον ηλεκτρονικό κατάλογο μελών ITRA

Οι μαθητές προστίθενται στη βάση δεδομένων ITM Training από έναν εκπαιδευτή ITRA όταν παρακολουθούν ένα μάθημα μέσω του ITRA. Ως φοιτητής ITRA, έχετε πρόσβαση στο δικό σας αρχείο εκπαίδευσης στο ITM αφού ολοκληρώσετε ένα μάθημα και μπορείτε επίσης να προβάλετε/εκτυπώσετε τυχόν πιστοποιητικά προσόντων που έχετε κερδίσει.

Συνδεδεμένη ιδιότητα μέλους

 • 25 USD ετησίως
 • Χωρίς δικαίωμα ψήφου
 • Δεν είναι δυνατή η υπηρεσία σε Διοικητικό Συμβούλιο, Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας
 • Πρόσβαση στο ITM, συμπεριλαμβανομένων των δικών του προφίλ και εγγραφών εκπαίδευσης
 • Ικανός να γίνει διαχειριστής ITM οργανισμού μετά την ολοκλήρωση της διαδικτυακής εκπαίδευσης (#100 και #372

Η συνδεδεμένη ιδιότητα μέλους προορίζεται για τα άτομα που συνδέονται με τον κλάδο και επιθυμούν να εμπλακούν ή/και υπηρετούν σε διοικητική θέση σε εταιρεία ή οργανισμό που παρέχει εκπαίδευση και είναι υπεύθυνοι για τη διοργάνωση εκπαιδευτικών εκδηλώσεων και την εισαγωγή δεδομένων αξιολόγησης.  Εάν είστε τεχνικός και/ή επιθυμείτε να γίνετε εκπαιδευτής, αυτή ΔΕΝ είναι η σωστή κατηγορία μέλους για εσάς (βλ. Τακτική Συνδρομή παρακάτω). 

Γίνετε Συνεργαζόμενο Μέλος εδώ.

Τακτική συμμετοχή

 • 150 USD ετησίως
 • Έχει δικαίωμα ψήφου
 • Ικανός να εξεταστεί για το Διοικητικό Συμβούλιο, τις Επιτροπές και τις Ομάδες Εργασίας
 • Πρόσβαση στο ITM, συμπεριλαμβανομένων των δικών του προφίλ και εγγραφών εκπαίδευσης
 • Δυνατότητα εμφάνισης στον ηλεκτρονικό κατάλογο μελών ITRA
 • Υποχρεωτικό για εκπαιδευτές ITRA

Γίνετε Τακτικό Μέλος εδώ.

Click Here
Πώς μπορώ να ανανεώσω τη συνδρομή μου;
 • Ιανουάριος 01, 2020

Ως η μόνη εμπορική ένωση στον κόσμο για τεχνική διάσωση, στηριζόμαστε στην υποστήριξη μελών όπως εσείς.

Η συνδρομή βασίζεται σε μια κυλιόμενη περίοδο 12 μηνών, η οποία ξεκινά όταν εγκριθεί η αίτησή σας και ληφθεί η πληρωμή. Θα λάβετε ειδοποίηση μέσω email όταν λήγουν τα τέλη συνδρομής σας και μπορείτε να ανανεώσετε τη συνδρομή σας χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο φόρμα ανανέωσης που χρησιμοποιεί Paypal/πιστωτική κάρτα. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την ημερομηνία λήξης της εγγραφής σας, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του ITRA στο info@itra.international.

Εάν προτιμάτε να πληρώσετε χρησιμοποιώντας τραπεζικό έμβασμα ή / και να εκδοθεί επίσημο τιμολόγιο, επικοινωνήστε μαζί μας κέντρο εξυπηρέτησης πελατώνΛάβετε υπόψη ότι εάν επιλέξετε να πληρώσετε μέσω τραπεζικού εμβάσματος, απαιτείται επιπλέον χρέωση συναλλαγής ύψους 50 USD επιπλέον των τελών μέλους.

Εάν η συνδρομή σας έχει λήξει:

 • Εκπαιδευτές / Αξιολογητές: Δεν μπορείτε να καθοδηγήσετε ή να αξιολογήσετε βάσει του ITRA ή να συμπεριληφθείτε στον κατάλογό μας.
 • Λειτουργοί / Μέλη της Ομάδας Εργασίας: Δεν μπορείτε να αναλάβετε καθήκοντα για τον σύλλογο συμπεριλαμβανομένων των ομάδων εργασίας μας
 • Ψηφοφορία: Δεν έχετε πλέον δικαίωμα ψήφου ή συμμετοχής σε θέματα διαβούλευσης (μόνο τακτικά μέλη)
 • Τυχόν ασφάλιση που οργανώνεται μέσω του Συλλόγου ενδέχεται να είναι άκυρη
 • Newsletter: Δεν είναι δυνατή η αποστολή ή η πρόσβαση στο ενημερωτικό δελτίο μας
 • ITM: Δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο ITM και ο κωδικός QR/τα αρχεία εκπαίδευσης/τα πιστοποιητικά σας είναι απενεργοποιημένα.
 • Δεν μπορείτε να απολαύσετε άλλα οφέλη, όπως επιτρέπεται το επίπεδο συμμετοχής σας.

Συλλέγετε καθυστερήσεις;

Όχι. Η ανανέωσή σας ισχύει την ημέρα της ανανέωσής σας χωρίς καθυστέρηση.

Μπορώ να επαναλάβω μαθήματα για τα οποία έχω διδάξει όταν ήμουν ανενεργός;

Όχι. Για παράδειγμα, εάν η συνδρομή σας έληξε τον Ιανουάριο και δεν ανανεώσατε τη συνδρομή σας μέχρι τον Μάρτιο, τότε δεν είστε μέλος κατά τη διάρκεια αυτής της ανενεργής περιόδου και δεν δικαιούστε παροχές μέλους, συμπεριλαμβανομένης της παροχής καταγεγραμμένων μαθημάτων ITRA ή αξιολογήσεων εάν πληροίτε τις προϋποθέσεις να το πράξουν.

Εάν η συνδρομή μου έχει απενεργοποιηθεί λόγω μη καταβολής τελών, πόσος χρόνος θα χρειαστεί για να επανενεργοποιήσω τη συνδρομή μου εάν πληρώσω τα τέλη μου;

Μόλις ληφθεί και διεκπεραιωθεί η πληρωμή, το αρχείο σας θα ενεργοποιηθεί ξανά και θα ειδοποιηθείτε μέσω email.

Click Here
Χρειάζομαι βοήθεια με τη σύνδεση ή τον κωδικό πρόσβασής μου
 • Ιανουάριος 01, 2020

Η ITRA λειτουργεί δύο διαδικτυακές πλατφόρμες – τη βάση δεδομένων εκπαίδευσης ITM και τον ιστότοπο ITRA. Μπορεί να χρησιμοποιούν ή να μην χρησιμοποιούν το ίδιο όνομα χρήστη, αλλά μπορεί επίσης να έχουν διαφορετικούς κωδικούς πρόσβασης, καθώς είναι ανεξάρτητοι ο ένας από τον άλλο. Ορισμένα μέλη επέλεξαν να αλλάξουν τους κωδικούς πρόσβασής τους κ.λπ. για να είναι το ίδιο για ευκολία στη μνήμη, ενώ άλλα όχι για αυξημένη ασφάλεια.

Βάση δεδομένων ολοκληρωμένης διαχείρισης κατάρτισης (ITM)

Το πρώτο είναι το ITM που είναι όπου τα τρέχοντα (Τακτικά και Φοιτητικά) μέλη μπορούν:

 • Ενημερώστε τα προσωπικά στοιχεία και τη φωτογραφία τους
 • Εκτυπώστε το ITRA Record of Learning
 • Εκτύπωση πιστοποιητικών παρουσίας που έχει εκδώσει η ITRA
 • Εκτύπωση πιστοποιητικών προσόντων που έχει εκδώσει η ITRA
 • Πρόσβαση σε έγγραφα, ενημερωτικά δελτία, έντυπα αίτησης
 • Ανεβάστε τα δικά τους εξωτερικά προσόντα για ασφαλή φύλαξη
 • Εγγραφείτε για εκδηλώσεις στο ITM

Εάν η συνδρομή σας έχει λήξει, δεν θα έχετε πρόσβαση στο ITM ακόμη και για να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασής σας. Ανανεώστε τη συνδρομή σας εδώ.

Προς την επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασης ITM κάντε κλικ εδώ εάν η συνδρομή σας στο ITRA είναι τρέχουσα.

Ιστοσελίδα ITRA 

Παρόλο που το μεγαλύτερο μέρος του ιστότοπου ITRA είναι δημόσια, μόνο τα μέλη του ITRA (Τακτικά και Φοιτητές) έχουν πρόσβαση σε τυχόν διαδικτυακά μαθήματα που είναι διαθέσιμα, καθώς και εμφανίζονται στον κατάλογο μελών.

Η εμφάνιση στον κατάλογο μελών είναι προαιρετική και η προεπιλογή για κάθε ενεργό μέλος έχει οριστεί σε "όχι", επομένως για να εμφανιστείτε στον κατάλογο, πρέπει:

 • Συνδεθείτε στο ITM
 • Κάντε κλικ στις Προτιμήσεις μου
 • Στην ενότητα "Δημόσιος κατάλογος", επιλέξτε το πλαίσιο "εμφάνιση των στοιχείων μου στον δημόσιο κατάλογο ITRA"

Μπορεί να χρειαστούν έως και 24 ώρες για να εμφανιστεί στον Κατάλογο μετά την αλλαγή της άδειας.

Για να ρυθμίσετε τη σύνδεσή σας στον ιστότοπο, το όνομα χρήστη θα πρέπει να είναι το ίδιο με το όνομα χρήστη ITM, εκτός εάν το όνομα χρήστη ITM περιέχει ειδικούς χαρακτήρες όπως ' (δηλαδή O'Carroll).

Προς την επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασης του ιστότοπού σας κάντε κλικ εδώ.

Μην επικοινωνήσετε με τον Σύλλογο για βοήθεια σχετικά με τον κωδικό πρόσβασης, εκτός εάν έχετε δοκιμάσει πρώτα τις παραπάνω επιλογές, καθώς συχνά η αυτόματη επαναφορά μπορεί να προσφέρει την ταχύτερη λύση. Βεβαιωθείτε επίσης ότι χρησιμοποιείτε υπολογιστή με Windows OS χρησιμοποιώντας πρόγραμμα περιήγησης Chrome για καλύτερα αποτελέσματα. 

Εάν χρειάζεστε βοήθεια σχετικά με τον κωδικό πρόσβασης, επικοινωνήστε με το HQ στο info@itra.international.

Click Here
Πού μπορώ να διαβάσω τα προγράμματα τεχνικής διάσωσης της ITRA;
 • Ιανουάριος 01, 2020

Θα διαπιστώσετε ότι τα τεχνικά μας προγράμματα διάσωσης είναι διαθέσιμα στο κοινό από τη σελίδα των πόρων μας. Το παρόν έγγραφο περιγράφει το ITRA, το εκπαιδευτικό μας σύστημα, τα προπτυχιακά προφίλ για κάθε προσόντα και τα σημεία διδασκαλίας στο καθένα.

επισκεφθείτε μας πόροι για την τρέχουσα έκδοση των προσόντων μας.

Click Here
Εάν είμαι επί του παρόντος Επίπεδο 2 σε έναν κλάδο ITRA, πώς μπορώ να φτάσω στο Επίπεδο 3; Πρέπει να ταξιδέψω κάπου για να παρακολουθήσω πρώτα μαθήματα επιπέδου 3;
 • Ιανουάριος 01, 2020

Δεν απαιτείται να παρακολουθήσετε ένα ΜΑΘΗΜΑ για να αξιολογηθείτε. Εάν είστε τρέχων τεχνικός επιπέδου 2 ITRA και θέλετε να αξιολογηθείτε στο Επίπεδο 3, μπορείτε είτε να ζητήσετε από έναν αξιολογητή να έρθει σε εσάς και να σας αξιολογήσει σχετικά με αυτές τις δεξιότητες, είτε μπορείτε να προσέλθετε σε αυτόν. Ή αν δεν είστε βέβαιοι ότι έχετε κατακτήσει όλες τις απαραίτητες δεξιότητες, ΜΠΟΡΕΙΤΕ να παρακολουθήσετε ένα μάθημα Επιπέδου 3 και ΜΕΤΑ να αξιολογήσετε. Είναι απολύτως στο χέρι σας.    

Click Here
Πώς μπορώ να γίνω εκπαιδευτής ITRA;
 • Ιανουάριος 01, 2020

Για να γίνετε Εκπαιδευτής ITRA, θα πρέπει πρώτα να κατέχετε τα προσόντα ITRA μέχρι το Επίπεδο 3 για την κατάλληλη πειθαρχία. Για παράδειγμα, εάν επιθυμείτε να γίνετε εκπαιδευτής ITRA Rope Rescue Instructor, θα πρέπει να έχετε ένα τρέχον προσόν για Level 1 Rope Responder, Level 2 Rope Technician και Level 3 Rope Advanced.

Σημείωση: από τον Ιανουάριο του 2022, η ITRA διέκοψε την έκδοση πιστοποιητικών εκπαιδευτών Επιπέδου 1 και Επιπέδου 2 για όλους τους κλάδους.   Στο εξής, η πιστοποίηση είναι απλώς "Εκπαιδευτής" (χωρίς επίπεδο).   

Εάν είστε εκπαιδευτής επιπέδου 1 ή 2 αυτή τη στιγμή, έχετε μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022, για να α) αξιολογηθείτε ως τεχνικός επιπέδου 3 και β) να αξιολογηθεί και ως Εκπαιδευτής. Μετά από αυτήν την ημερομηνία, εάν δεν κατέχετε τρέχουσα πιστοποίηση επιπέδου 3 στον κλάδο σας, δεν μπορείτε να κατέχετε εκπαιδευτική θέση για αυτόν τον κλάδο. Ένας λόγος για αυτήν την αλλαγή είναι ότι οι «Εκπαιδευτές» μπορούν πλέον να αξιολογήσουν όλους τους μαθητές που εκτελούν τις τεχνικές LO's τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ITRA θεώρησε ότι ένας Εκπαιδευτής πρέπει να είναι ολοκληρωμένος στην τέχνη της διδασκαλίας και να είναι αρκετά ικανός ώστε να αναγνωρίζει προχωρημένα λάθη. Υπάρχουν επίσης κάποιες ανησυχίες σχετικά με την ευθύνη με την επισήμανση εκπαιδευτών ατόμων με μόνο δεξιότητες επιπέδου 1. 

Διαδικασία αίτησης

Υπάρχουν δύο δρόμοι για τη διαδικασία υποβολής αίτησης, η οποία είναι είτε μέσω μη άμεσης εισόδου, δηλαδή για όσους διαθέτουν ήδη προσόντα ITRA στους κλάδους στους οποίους επιθυμούν να παραδώσουν εκπαίδευση, είτε απευθείας είσοδος που είναι για όσους δεν κατέχουν κανένα προσόν ITRA, αλλά μπορεί να έχει μεταβιβάσιμες γνώσεις και δεξιότητες από άλλη προηγούμενη εκπαίδευση και λειτουργίες που είναι συγκρίσιμες. Οι Ομάδες Εργασίας θα αξιολογήσουν κάθε αίτηση.

Μη άμεση είσοδος

Τα ακόλουθα κριτήρια ισχύουν για τη μη άμεση είσοδο:

 • Ένας υποψήφιος πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου ITRA επιπέδου 3 στον κλάδο που επιθυμεί να παραδώσει
 • Η πιστοποίηση πρέπει να είναι ενημερωμένη
 • Απαιτείται αξιολόγηση κατά την παράδοση διδασκαλίας (σύμφωνα με το έντυπο δεξιοτήτων υποψηφίου εκπαιδευτή ITRA) από έναν αξιολογητή ITRA
 • Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί συνήθως σε μία ή δύο ημέρες ανάλογα με τον κλάδο
 • Το κόστος της Αξιολόγησης θα επιβαρύνει τον αιτούντα.

Άμεση είσοδος

Τα ακόλουθα κριτήρια ισχύουν για την απευθείας είσοδο:

 • Ένας υποψήφιος πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου ITRA επιπέδου 3 στον κλάδο που επιθυμεί να παραδώσει, επομένως πρώτα πρέπει να έχει πρόσβαση σε Πιστοποίηση ITRA Direct Entry Level 3
 • Απαιτείται αξιολόγηση κατά την παράδοση διδασκαλίας (σύμφωνα με το έντυπο δεξιοτήτων υποψηφίου εκπαιδευτή ITRA) από έναν αξιολογητή ITRA
 • Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί συνήθως σε μία ή δύο ημέρες ανάλογα με τον κλάδο
 • Το κόστος της αξιολόγησης και της συμμετοχής θα επιβαρύνει τον αιτούντα.

Τόσο μη άμεση όσο και άμεση είσοδος

Και για τις δύο διαδρομές εισόδου, απαιτείται πιστοποιητικό εκπαίδευσης ενηλίκων ή εκπαιδευτή σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν προσόντα εκπαίδευσης/εκπαίδευσης ενηλίκων
 • Οι υποψήφιοι πρέπει να αποδείξουν ότι δραστηριοποιούνται στον κλάδο τους όσον αφορά τη συνεχή επαγγελματική εξέλιξη, κατάρτιση ή λειτουργίες
 • Τα στοιχεία θα πρέπει να επικυρώνονται από την τρέχουσα εμπειρία.

Αποδεκτά στοιχεία μάθησης ενηλίκων

Υπάρχουν πολλοί τύποι μαθημάτων εκπαίδευσης ενηλίκων και πιστοποιητικών που είναι διαθέσιμα σε πολλές χώρες, τα οποία είναι πάρα πολλά για να απαριθμηθούν. Όταν υποβάλλονται αποδεικτικά στοιχεία για την αίτηση, η αρμόδια Ομάδα Εργασίας θα τα αξιολογήσει για να διασφαλίσει ότι ο τίτλος είναι αποδεκτός. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η πιστοποίηση μπορεί να είναι εσωτερική σε έναν οργανισμό βάσει πολιτικής και όχι από έντυπο πιστοποιητικό. Η ομάδα εργασίας θα έχει την τελική αρχή έγκρισης αναφοράς στην ικανότητα ενός υποψηφίου να διδάσκει ενήλικες.

Γενικά, τα προσόντα εκπαίδευσης ενηλίκων που γίνονται δεκτά θα αποτελούνται από τα απαραίτητα στοιχεία για την παροχή θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης σε ενήλικες. Τα στοιχεία περιλαμβάνουν ρόλους και ευθύνες ως εκπαιδευτικού, προγραμματισμό, επικοινωνία, μεθόδους παράδοσης, προσεγγίσεις μάθησης χωρίς αποκλεισμούς, πόρους εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Αποδεκτά αποδεικτικά προσόντων εκπαιδευτή

Υπάρχουν επίσης διαθέσιμοι πολλοί τύποι προσόντων εκπαιδευτή. Παραδείγματα περιλαμβάνουν μαθήματα Εκπαιδευτή που μπορεί να είναι ειδικά για έναν κλάδο, όπως Πυροσβεστική Υπηρεσία Διάσωσης με Σχοινιά ή γενικά προσόντα Εκπαιδευτή, όπως προσόντα στρατιωτικού γενικού εκπαιδευτή που καλύπτει διδασκαλία σε μεγάλη ποικιλία κλάδων.

Όταν υποβληθούν αποδεικτικά στοιχεία για την αίτηση, η σχετική ομάδα εργασίας ITRA θα τα αξιολογήσει για να διασφαλίσει ότι η πιστοποίηση είναι αποδεκτή.

Γενικά, τα προσόντα του Εκπαιδευτή που γίνονται δεκτά, είναι συγκρίσιμα με τα προσόντα εκπαίδευσης ενηλίκων και θα αποτελούνται από τα απαραίτητα στοιχεία για την παροχή θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης σε ενήλικες.

αναφορές

Απαιτούνται δύο παραπομπές από τον αιτούντα.

Οι αναφορές θα πρέπει να είναι:

 • Κατά προτίμηση από εκπαιδευτή ή αξιολογητή ITRA ή:
 • Άλλος σχετικός Εκπαιδευτής/Αξιολογητής αναγνωρισμένου οργανισμού/εταιρείας.

Οι παραπομπές θα πρέπει δεν να είναι από:

 • Οποιοσδήποτε έχει σχέση με τον αιτούντα (δηλαδή συγγενής, συνάδελφος, προσωπικός φίλος κ.λπ.).

 

Πώς να υποβάλετε αίτηση

Οι υποψήφιοι που πιστεύουν ότι πληρούν την παραπάνω απαίτηση πρέπει να υποβάλουν αίτηση χρησιμοποιώντας την παρακάτω διαδικασία.

 • Συμπληρώστε το Χαρτοφυλάκιο Εφαρμογών Εκπαιδευτή και ανεβάστε όλη την απαραίτητη τεκμηρίωση (οι οδηγίες περιέχονται στην ηλεκτρονική φόρμα)
 • Μόλις η αίτηση παραληφθεί από την ITRA, θα ειδοποιηθεί ότι η αίτηση εξετάζεται
 • Σε περίπτωση επιτυχούς αίτησης, οι αιτούντες πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ένα Αξιολογητής ITRA μέσω του ITM
 • Στη συνέχεια, ο αιτών θα υποβληθεί σε αξιολόγηση κατά την παράδοση διδασκαλίας στον κλάδο στον οποίο επιθυμεί να είναι εκπαιδευτής
 • Με την επιτυχή ολοκλήρωση των παραπάνω, οι σύνδεσμοι του εκπαιδευτικού υλικού ITRA Instructor θα αποσταλούν στον αιτούντα για να συμπληρώσουν
 • Μόλις ολοκληρωθούν τα παραπάνω, θα εγκριθούν και θα υπογραφούν από την αρμόδια Ομάδα Εργασίας ITRA
 • Εάν ο αιτών δεν είναι ακόμη Τακτικό Μέλος, α μέλους πρέπει να υποβληθεί και να καταβληθεί το τέλος (επί του παρόντος $150 USD)
 • Σημείωση: Οι υποψήφιοι ενδέχεται να πρέπει να συμμορφωθούν με άλλους όρους όπως ορίζονται από το ITRA, οι οποίοι ενδέχεται να αλλάζουν από καιρό σε καιρό. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει υποχρεωτικές διαχειριστικές ενημερώσεις που συνήθως παραδίδονται εικονικά/διαδικτυακά.

Μόλις ολοκληρωθούν όλα τα παραπάνω και υποβληθούν τα έγγραφα/αποτελέσματα στα HQ, η πιστοποίηση θα υποβληθεί σε επεξεργασία από τη διοίκηση της ITRA, θα ενημερωθούν τα αρχεία εκπαίδευσης, θα εκδοθούν πιστοποιητικά και ο υποψήφιος θα ειδοποιηθεί μέσω email.

Click Here
Πώς μπορώ να διατηρήσω/να αποκτήσω εκ νέου τα προσόντα ως εκπαιδευτής ITRA;
 • Ιανουάριος 01, 2020

Πρέπει πρώτα να είστε ενημερωμένοι στο Επίπεδο 3 του κλάδου σας. Εάν είστε, τότε για να επανέλθετε ως Εκπαιδευτής, πρέπει απλώς να αξιολογηθείτε από έναν Εγγεγραμμένο Αξιολογητή για τις δεξιότητες του εκπαιδευτή. Υπάρχουν μόνο 3 LO που πρέπει να κάνετε…να διδάξετε ένα μπλοκ στην τάξη, να διδάξετε ένα hands on block με μια επίδειξη και να αξιολογήσετε έναν ψευδή μαθητή που εκτελεί δεξιότητες επιπέδου 1, 2 ή 3. Ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων που έχετε σε μια τοποθεσία που πρέπει να προκριθούν εκ νέου, ίσως είναι πιο λογικό να φέρετε έναν αξιολογητή κοντά σας. Ή μπορείτε να επικοινωνήσετε με έναν Εγγεγραμμένο Αξιολογητή (μπορείτε να βρείτε μια λίστα στον ηλεκτρονικό κατάλογο) και να δείτε τι έχουν προγραμματίσει και πού θα είναι, και μπορείτε να μεταβείτε στην τοποθεσία του για την επανεκτίμησή σας.

Click Here
Ως εκπαιδευτής, πρέπει να τεκμηριώσω όλα τα μαθήματα μου;
 • Ιανουάριος 01, 2020

Οι εκπαιδευτές δεν υποχρεούνται να εισάγουν κάθε μαθητή που διδάσκουν στη βάση δεδομένων, αλλά το συνιστούμε καθώς δεν κοστίζει τίποτα για τους εκπαιδευτές να προσθέσουν τέτοια επιτεύγματα στο αρχείο ενός μαθητή. Εισάγοντας τα μαθήματά σας στη βάση δεδομένων ITM, ο φοιτητής μπορεί στη συνέχεια να λάβει ένα αντίγραφο του ROL - αρχείο εκμάθησης (μεταγραφή) το οποίο διδάσκουν οι μαθησιακοί στόχοι (δεν αξιολογούνται ως προς την ικανότητα). Το ROL περιέχει έναν κωδικό QR, έτσι ώστε η εγγραφή να μπορεί να επικυρωθεί σε πραγματικό χρόνο, ωστόσο θα πρέπει να ενεργοποιήσουν τον κωδικό QR με το να γίνουν μαθητές μέλη με το ITRA.

Οι εκπαιδευτές μπορούν να προσθέσουν όσους μαθητές και τις ολοκληρώσεις του σημείου διδασκαλίας τους θέλουν ως μέρος της ετήσιας αμοιβής συμμετοχής τους. Αυτό σημαίνει ότι δεν κοστίζει τίποτα εκτός από το χρόνο του εκπαιδευτή (και μια ετήσια συνδρομή μέλους) για την καταγραφή ακόμη και εσωτερικής εκπαίδευσης, καθιστώντας το σύστημα ITRA ελκυστικό για εκπαιδευτές πρακτορείων και για οργανισμούς με λιγότερους πόρους.

Η βάση δεδομένων ITM μας κάνει τη διαχείριση μαθημάτων παιχνιδάκι, επομένως για πολλούς εκπαιδευτές η πρόσβαση σε ένα τέτοιο σύστημα είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα της συνεργασίας με το ITRA. Το ITM μπορεί να διαχειριστεί δημόσιες εγγραφές, οδηγίες συμμετοχής, υπενθυμίσεις, πληροφορίες μαθημάτων, αποτελέσματα μαθητών και πολλά άλλα. Τα πιστοποιητικά μπορούν επίσης να μεταφορτωθούν και/ή να εκτυπωθούν από φοιτητές κατόπιν αιτήματος χωρίς πρόσθετα τέλη.

Click Here
Περιορίζετε τον αριθμό των εκπαιδευτών σε μια περιοχή;
 • Ιανουάριος 01, 2020

Όχι. Προβαίνουμε σε μια προσέγγιση χωρίς αποκλεισμούς και ενθαρρύνουμε όλους τους τεχνικούς και τους εκπαιδευτές διάσωσης να συμμετάσχουν στην ITRA.

Click Here
Πώς αξιολογώ;
 • Ιανουάριος 01, 2020

Θέλετε λοιπόν να κερδίσετε ένα πιστοποιητικό ITRA αλλά δεν ξέρετε από πού να ξεκινήσετε;  Αυτό το FAQ έχει τη διαδικασία που περιγράφεται λεπτομερώς για να σας βοηθήσει να πετύχετε και να γίνετε μέλος της παγκόσμιας ελίτ που κατέχει επίσης την ικανότητα ITRA και τα προσόντα που αξιολογούνται ανεξάρτητα.

(περισσότερο…)

Click Here
Τι συμβαίνει μετά την αξιολόγηση;
 • Ιανουάριος 01, 2020

Αφού αξιολογηθείτε επιτυχώς από έναν εκπαιδευτή ή αξιολογητή ITRA για ένα από τα προσόντα μας, βεβαιωθείτε ότι έχετε υπογράψει επίσης τη φόρμα αποτελέσματος αξιολόγησης δεξιοτήτων για να επιβεβαιώσετε το αποτέλεσμα της αξιολόγησης.

Από εκεί, θα σας δοθεί ένα αντίγραφο αυτής της φόρμας ή θα σας προσκαλέσει να τραβήξετε μια φωτογραφία (δηλ. Στο τηλέφωνό σας). Αυτό παρέχει την ενδιάμεση απόδειξη του αποτελέσματος αξιολόγησης. Βεβαιωθείτε ότι αποχωρήσατε με ένα υπογεγραμμένο αντίγραφο του αποτελέσματός σας.

Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτής ή ο αξιολογητής είναι υπεύθυνος να αναφέρει το αποτέλεσμα στην ITRA μέσω διαδικτυακού Έντυπο Υποβολής Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης, καθώς και εισαγάγετε τα στοιχεία προσέλευσης και τις αντικειμενικές παραδόσεις μέσω της πλατφόρμας ITM. Ο εκπαιδευτής ή ο αξιολογητής είναι επίσης υπεύθυνος για την καταβολή του ITRA των οφειλομένων τελών αξιολόγησης.

(περισσότερο…)

Click Here
Πώς μπορώ να γίνω Εγγεγραμμένος Αξιολογητής;
 • Ιανουάριος 01, 2020

Για να γίνετε εγγεγραμμένος αξιολογητής ITRA:

Οι αξιολογητές διορίζονται από την ITRA αφού υποβληθούν σε μια δομημένη διαδικασία που τους απαιτεί να αποδείξουν την εμπειρία, τα προσόντα και την ικανότητα στους τομείς στους οποίους επιθυμούν να αξιολογήσουν. Οι αξιολογητές ITRA είναι εκείνοι που είναι υπεύθυνοι για την αξιολόγηση των εκπαιδευτών ITRA.

Ο πρωταρχικός ρόλος του αξιολογητή είναι να διασφαλίζει ότι κάθε Εκπαιδευτής επιδεικνύει την απόδοση των απαιτούμενων ικανοτήτων με ασφαλή, αποτελεσματικό και επαγγελματικό τρόπο και, σύμφωνα με τα συστήματα και τα πρότυπα ITRA. Αφού διοριστούν, οι αξιολογητές μπορούν να διεξάγουν αξιολόγηση για λογαριασμό της ITRA σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στο παρόν έγγραφο.

Διαδικασία αίτησης

Οι ακόλουθες αρχές ισχύουν για τον διορισμό ενός Αξιολογητή:

 • Οι υποψήφιοι πρέπει να παρέχουν σχετικές και τρέχουσες αποδείξεις εμπειρίας, προσόντων και ικανότητας μαζί με δύο συστάσεις
 • Το μονοπάτι Assessor βασίζεται στο ότι είναι ένας τρέχων Εκπαιδευτής Επιπέδου 3 & ITRA
 • Οι αξιολογητές θα πληρούν τις προϋποθέσεις μέσω της φυσικής επίδειξης (σε έναν τρέχοντα εκπαιδευτή/αξιολογητή ITRA) μια αξιολόγηση ενός μαθητή ή μαθητών
 • Αυτό μπορεί να διευκολυνθεί ταυτόχρονα με την επανεκπαίδευση του εκπαιδευτή
 • Το Φύλλο Δεξιοτήτων Υποψηφίου Εκπαιδευτή/Αξιολογητή χρησιμοποιείται για την καταγραφή της αξιολόγησης
 • Οι αξιολογητές πρέπει να διατηρούν την ικανότητα (με το να είναι τρέχων εκπαιδευτής ITRA) και να έχουν πρόσβαση σε τυχόν ενημερώσεις ή εκπαίδευση ITRA (όπως η διαδικτυακή μάθηση)
 • Αυτοί οι Αξιολογητές ITRA που βρίσκονται επί του παρόντος στο σύστημα θα παραμείνουν σε αυτήν την κατάσταση, υπό την προϋπόθεση ότι είναι ενημερωμένοι στον κλάδο που έχουν επιλέξει στο Επίπεδο 3 και είναι τρέχοντες Εκπαιδευτές.

Η Επιτροπή Εκπαίδευσης και Προτύπων, που αποτελείται από εκπροσώπους του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ομάδων Εργασίας θα αξιολογήσει κάθε αίτηση.

αναφορές

Απαιτούνται δύο παραπομπές από τον αιτούντα.

Οι αναφορές θα πρέπει να είναι:

 • Κατά προτίμηση από εκπαιδευτή ή αξιολογητή ITRA ή:
 • Άλλος σχετικός Εκπαιδευτής/Αξιολογητής αναγνωρισμένου οργανισμού/εταιρείας.

Οι αναφορές δεν πρέπει να προέρχονται από:

 • Οποιοσδήποτε σχετίζεται με τον αιτούντα.

 

 Πώς να υποβάλετε αίτηση

Οι υποψήφιοι που πιστεύουν ότι πληρούν την παραπάνω απαίτηση πρέπει να υποβάλουν αίτηση χρησιμοποιώντας την παρακάτω διαδικασία.

Η διαδικασία υποβολής αίτησης έχει ως εξής:

 • Συμπληρώστε το Έντυπο ηλεκτρονικής αίτησης αξιολογητή και επισυνάψτε όλα τα απαραίτητα έγγραφα (οι οδηγίες περιέχονται στη φόρμα)
 • Μόλις η αίτηση παραληφθεί από την ITRA, θα ειδοποιηθεί ότι η αίτηση εξετάζεται
 • Σύνδεσμοι του υλικού του ITRA Assessor θα σταλούν στον αιτούντα για συμπλήρωση
 • Η πρακτική αξιολόγηση μπορεί να διευκολυνθεί ταυτόχρονα με την επανεκπαίδευση του εκπαιδευτή των αιτούντων
 • Σημείωση: Οι υποψήφιοι ενδέχεται να πρέπει να συμμορφωθούν με άλλους όρους όπως ορίζονται από το ITRA, οι οποίοι ενδέχεται να αλλάζουν από καιρό σε καιρό. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει υποχρεωτικές διαχειριστικές ενημερώσεις που συνήθως παραδίδονται εικονικά/διαδικτυακά.

 

Click Here