Τηλεφωνικός κατάλογος


Σημειώστε ότι ορισμένα μέλη έχουν επιλέξει να μην είναι στον δημόσιο κατάλογό μας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, παρακαλώ επικοινωνηστε μαζί μας να βοηθήσει στην επαλήθευση των προσόντων.

Ο κατάλογός μας εμφανίζει μόνο κανονικούς και συναδέλφους. Τα μέλη σπουδαστών ή συγγενών που κατέχουν προσόντα ITRA που επιθυμούν να προστεθούν σε αυτόν τον κατάλογο, πρέπει να αναβαθμίσουν την ιδιότητα μέλους τους.