ΧΡΗΣΗ

Έχουμε διαρθρωτικά προσόντα κατάρρευσης / αστικής αναζήτησης και διάσωσης τώρα για τεχνικούς ευθυγραμμισμένους με τα επίπεδα φωτός, μεσαίας και βαριάς διάσωσης INSARAG.