Τακτικός

Προσφέρουμε επίσης ένα πρόγραμμα για τους φορείς επιβολής του νόμου και τους στρατιωτικούς φορείς που πρέπει να εφαρμόσουν τεχνική διάσωση σε μια τακτική κατάσταση.