Σκοινί

Από την ευαισθητοποίηση έως τα προχωρημένα, τα προγράμματα σχοινιών μας στοχεύουν στην προετοιμασία της ομάδας σας για οποιοδήποτε περιστατικό διάσωσης σχοινιών. Το ITRA φέρνει επανάσταση στην τεχνική διάσωση.