Σκάφος

Παρέχουμε αναγνωρισμένη εκπαίδευση σε όλη την εκπαίδευση με κουπιά και μηχανοκίνητα σκάφη διάσωσης, συμπεριλαμβανομένου του επίπεδου ύδατος σε ταχύτατα υδατικά περιβάλλοντα.