Jaké jsou výhody spojení ITRA?

Jako člen ITRA se stáváte součástí spolupracujícího a podpůrného celosvětového obchodního sdružení, které může poskytovat pokyny a hodnocení na základě globálních certifikací napříč řadou oborů a úrovní. Prokazuje to, že jste odhodláni k dokonalosti a vysokým standardům stanoveným naším Kodexem chování, který poskytuje externí důvěryhodnost a odpovědnost.

Členství také poskytuje příležitost zapojit se do řady projektů sdružení, od správy v představenstvu až po působení ve výborech a pracovních skupinách.

Představujeme si také četné národní a mezinárodní příležitosti z výměn a konferencí, které se také stanou součástí budoucnosti.